Knust asfalt og genbrugsstabil

Knust asfalt anvendes som stabilgrus, der bruges til det stabiliserende lag under asfaltbelægningen. Genbrugsstabilen indeholder nedbrudt asfalt, som genbruges for at spare på ny fremstilling af underlaget.

Et bæredygtigt underlag til flere formål

Stabilgrus findes i flere udgaver, men genbrugsstabil benyttes af hensyn til miljøet. Foruden brugen af stabilen under asfaltbelægninger af veje, benyttes genbrugsstabilen også til mange andre formål:

  • Indkørsler
  • Terrasser
  • Stier

Det er også muligt at lægge fliser, sten eller mursten oven på stabilen. Uanset om der er tale om fliser, asfalt eller anden belægning, skal der tages højde for den vægt og tyngde, belægningen vil blive udsat for. Det har betydning for den lagtykkelse, den knuste asfalt skal lægges i. Hvis ikke du sørger for den rigtige lagtykkelse, risikerer du, at belægningen synker under vægten.

Kontakt LT Asfalt

Kontakt LT Asfalt, hvis du vil høre mere tilgang omfang og priser.

Vi lytter, rådgiver og udfører alt arbejde, der har med asfalt at gøre!