Asfalterede vejbump øger trafiksikkerheden

Vejbump er en effektiv måde at skabe mere tryghed på i trafikken, fordi de har til formål at virke hastighedsdæmpende og dermed skabe en naturlig regulering af farten. Ofte ses det på villaveje, parkeringspladser, i nærheden af skoler eller andre steder, hvor der ønskes en lavere hastighed, med henblik på at øge sikkerheden i området.

Fordelen ved asfalterede vejbump er, at de ikke er til unødig gene for de bilister, der overholder fartgrænsen, men de vil påvirke de trafikanter, der ikke gør. Samtidig kan vi også udføre stribearbejde i forbindelse med vejbumpene, så der kommer tydelige markeringer på asfalten. Det er også med til at øge sikkerheden på vejene.

Præcis og detaljeorienteret udførelse

Hos LT Asfalt har vi høje krav til vores asfaltering, fordi vi ikke går på kompromis med kvaliteten af vores arbejde. en af vores vigtigste opgaver er at sikre, at du som vores kunde er tilfredse med det resultat, vi leverer til dig. Vi lægger derfor stor vægt på præcis udførelse, hvor fokus er på de mindste detaljer, så det endelige resultat lever på til både de lovmæssige krav og vores egne høje standarder.

Det er op til dig, hvordan du ønsker, at vores samarbejde skal forløbe. Ønsker du, at vi skal tage styringen og skitsere det endelige resultat på baggrund af dine ønsker, klarer vi det, men du har også rig mulighed for at komme med dine ideer og holdninger til det endelige resultat.

Vi leverer altid vores arbejde til tiden og til den aftalte pris, så du ikke skal bekymre dig om uventede overraskelser i løbet af arbejdsprocessen.

Kontakt LT Asfalt, hvis du vil høre mere.

Vi lytter, rådgiver og udfører indenfor alt, der har med asfalt at gøre!